Onderzoek naar diagnosemethodes

Diagnosetechnieken worden steeds nauwkeuriger, maar voor bepaalde diagnoses is er behoefte aan verbeterde of nieuwe opties. Hier staan de onderzoeken naar diagnosemethodes waaraan EpilepsieNL de afgelopen vijf jaar subsidie heeft verleend.

Onderzoek dat in 2021 start:
Risico- en beschermende factoren voor gedragsproblemen bij personen met Dravetsyndroom

In Nederland hebben ongeveer 200 kinderen en volwassenen het Dravetsyndroom. Een zeldzame genetische aandoening, waarbij meestal moeilijk behandelbare epilepsie en gedragsproblemen voorkomen. De behandeling is gericht op het verminderen van de epileptische aanvallen. Maar soms hebben juist de gedragsproblemen meer impact op de kwaliteit van leven. Daarom gaat Eva Brilstra van het UMC Utrecht onderzoek doen naar de factoren die deze gedragsproblemen kunnen versterken of verminderen, zodat ouders en gezinnen betere ondersteuning krijgen.

Titel: Risico- en beschermende factoren voor gedragsproblemen bij personen met Dravet syndroom en een pilotstudie naar de haalbaarheid en effectiviteit van een geïndividualiseerde interventie.
Onderzoeker: Dr. E.H. Brilstra
Instituut: UMC Utrecht, afd. Genetica
Startdatum: 2021
Toegekend bedrag: € 25.000 en €102.125 gefinancierd door Dravet Stichting Nederland/Vlaanderen
Looptijd: 3 jaar
Intern nummer: 21-09

Steun ons onderzoek

Doneer nu!