Onderzoek naar oorzaak of ontstaan

Er is nog veel onbekend over het ontstaan van epilepsie. Toponderzoekers in Nederland proberen op verschillende manieren te ontdekken wat de oorzaak is van epilepsie. Hier staan de onderzoeken waaraan EpilepsieNL de afgelopen vijf jaar subsidie heeft verleend.

Onderzoek dat in 2021 start:
Het ontrafelen van de rol van transferRNAs (tRNAs) in temporaalkwabepilepsie

Temporaalkwabepilepsie komt veel voor. Ongeveer 30% van de mensen met deze vorm van epilepsie houdt ernstige aanvallen, ondanks medicijnen. Om tijdig te kunnen ingrijpen met nieuwe therapieën is meer kennis nodig over de ontwikkeling van epilepsie. Jeroen Pasterkamp (UMC Utrecht) gaat de processen in de hersenen onderzoeken die epilepsie veroorzaken. In dit onderzoek richt hij zich vooral op transferRNA’s. Dat zijn moleculen in de hersenen, waarvan verwacht wordt dat ze ten grondslag liggen aan temporaalkwabepilepsie.

Titel: Dissecting the role of transerRNAs (tRNAs) in Temporal Lobe Epilepsy
Onderzoeker: Prof. Dr. R.J. Pasterkamp
Instituut: UMC Utrecht, Hersencentrum, afd. Translational Neuroscience
Startdatum: 1 april 2021
Toegekend bedrag: € 206.000,-
Looptijd: 3 jaar
Intern nummer: 21-07

Steun ons onderzoek

Doneer nu!